Bağışlarınızla geleneğimize destek verin!

Fark yaratan bireylerin yetişmesine destek olun!

Gücünüzü farkedin!

Birlikte daha da güçlü!

Geleceği kuracak gençlerin yetişmesine katkıda bulunun!

KURUMLARIMIZ

Mezun Sınıf Bursları

Sınıf arkadaşlarınızla bir araya gelerek bir öğrencinin eğitim ücretini karşılayabilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi Bağışçımız Olun

Bir İz de Sen Bırak!

Üsküdar Amerikan Lisesi’nde eğitim görmek isteyen başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için…

Ayrıntılı Bilgi Bağışçımız Olun

Bir Meşale de Sen Yak!

Özel İzmir Amerikan Koleji’nde eğitim görmek isteyen başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için…

Ayrıntılı Bilgi Bağışçımız Olun

Bir Tuğla da Sen Koy!

Tarsus Amerikan Koleji’nde eğitim görmek isteyen başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için…

Ayrıntılı Bilgi Bağışçımız Olun

Özel Gün Bağışları

Özel günlerinizde, vefat, anma ve kutlamalarınızda da başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olabilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi Bağışçımız Olun

Kampüs Alanı İsimlendirme Programları

Okullardaki bank, ağaç ve oditoryum koltuklarına; bina, derslik, laboratuvar ve yeni projelere isim vermek için…

Ayrıntılı Bilgi Bağışçımız Olun

Bilgilendirme

Vakfımıza 903 sayılı Kanuna göre 16.1.1990 tarih ve 90/84 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınmış olduğundan yapacağınız bağışları beyana tabi kazancınızın %5’ile sınırlı olmak üzere Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahınızdan indirim konusu yapılabilir.